IDFEA

اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران

از سال 1348 رسما وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گردید و فعالیت خود را بطور گسترده و پیگیر دنبال نموده و در حال حاضر با داشتن 1000 عضو رسمی و غیررسمی نقش بسیار پر اهمیتی را در صادرات غیر نفتی ایران به عهده دارد

[فارسی] [انگلیسی]

IDFEA

Iran Dried Fruit Exporter Association

in 1969, Iranian dried fruits exporters association officially became affiliated with Iran chamber of commerce, industries and mines (I.C.C.I.M)

[PERSIAN] [ENGLISH]