برخی از مهمترین اقدامات اتحادیه در سالهای گذشته

برخی از مهمترین اقدامات اتحادیه در سالهای گذشته

1- تشویق و ترغیب تولیدکنندگان خشکبار به بالابردن کیفیت کالا و رعایت استانداردهای جهانی تولید و فرآوری و بسته بندی خشکبار
2- اقدام هماهنگ با سایر اتحادیه های صادراتی در تصویب معافیت مالیت بر صادرات
3- اقدام در جهت حذف استاندارد اجباری صادرات خشکبار
4- شرکت در مجامع بین المللی بمنظور رفع محدودیت های صدور خشکبار بویژه پسته
5- ایجاد کمیسیون های تخصصی پیگیری مسائل صادرات رشته های مختلف خشکبار نظیر کمیسیون تخصصی پسته - کشمش - خرما و انجیر.
6- تدوین و تنظیم روش یکنواخت تولید و فرآوری و بسته بندی کشمش صادراتی ایران بمنظور ارتقاء کیفیت کشمش و شناسایی کیفیت کالا به خریدار
7- شرکت و حضور در کنفرانس ها و سمینارهای تخصصی خشکبار مانند شورای نات و کنفرانس کشمش.
8- انتشار خبرنامه و راه اندازی سایت اتحادیه بمنظور آگاهی بخشی و اطلاع رسانی به اعضاء.