بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان خشکبار با حضور معاون سازمان استاندارد

بررسی مسائل و مشکلات صادرکنندگان خشکبار

با حضور معاون سازمان استاندارد

در راستای پیگیری مسائل و مشکلات صادرکنندگان خشکبار جلسه ای در روز سه شنبه مورخ 04/03/1400 با حضور نمایندگان اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران و جناب آقای دکتر بیات معاون ارزیابی کیفیت سازمان استاندارد برگزار گردید.

این جلسه که در محل سازمان استاندارد ایران برگزار گردید مسائل و مشکلات صادرکنندگان خشکبار

شامل (عدم ارائه خدمات مناسب به دارندگان گواهینامه صادرکننده برتر, ناهماهنگی بین گمرک و استاندارد

و اجرای سلیقه ای در گمرکات توسط نمایندگان سازمان استاندارد و….) و اینکه اقدامات سازمان استاندارد رویه اظهار و صدور پروانه های صادراتی را با تأخیر و صرف زمان زیادی مواجه نموده که بیشترین مشکلات در گمرک شهید رجایی و گمرک غرب تهران می باشد و خواستار رفع مشکلات صادرکنندگان گردیدند. در ادامه جناب آقای دکتر بیات معاون ارزیابی کیفیت سازمان استاندارد ضمن بیان توضیحاتی از اقدامات صورت گرفته توسط سازمان استاندارد جهت تسهیل صادرات‌، مشکلات اشاره شده را قابل رفع و از آمادگی خود جهت هرگونه همکاری جهت حل مشکلات صادرکنندگان خشکبار را اعلام نمودند و قرار شد تا پایان هفته آینده با راه اندازی سیستم جدید سازمان با نگاه اعتماد به صادرکنندگان کلیه مشکلات رفع گردد.

 

روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران