برگه زردآلو

  • تعريف:

    برگه زردآلو یکی از میوه های بسیار پرطرفدار که در فصل تابستان به بازار می آید زردآلو است. این میوه خوشمزه و خوش خوراک را می توان به صورت خشک شده نیز مصرف کرد. در حدود یک دوم فنجان برگه زرد آلو دارای 153 کالری انرژی ، 40 گرم کربوهیدرات ، 6 گرم فیبر ،2 گرم پروتئین ، 13 درصد پتاسیم و 58 درصد ویتامین a است. آلو بخارا این میوه خوشمزه نیز در بسیاری از غذاهای ایرانی و همچنین به صورت تنقلات در میهمانی ها استفاده می شود. یک سوم فنجان آلوی خشک دارای 101 کالری انرژی ، 27 گرم کربوهیدرات ، 3 گرم فیبر ، یک گرم پروتیئن ، 5 درصد ویتامین a و 7 درصد پتاسیم است.

  •  08131000: HS کد
  • انواع برگه زرد آلو : زردآلو ,خشک کرده

  • مشکلات موجود در صادرات:

    كم توجهی به موضوعات مرتبط با تجارت خشکبار بویژه برگه زردآلو از جمله اجلاس بین المللی كدكس بمنظور رفع يا کاهش تهديد هاي موجود در تجارت اين محصولات  ، ضعف در انبار داری و حمل و نقل برگه زردآلو، نبود مکانیسم منسدجم بدرای رسدیدگی بده كلیه معضلات گوناگون برگه زردآلو، ضعف در انجام تحقیقات كاربردی مرتبط با برگه زردآلو در بخشهای مختلف كشاورزی، بسته بندی، بهداشت و استاندارد، صنایی جانبی وابسته، بازاریابی و تحقیقات بازار و توسعه محصولات جدید بر پایه برگه زردآلو.

آمار صادرات زردآلو ايران 9 سال اخير